Giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin

CameraNinhBinh.Com.Vn hiện đang cung cấp các giải pháp thông tin liên lạc toàn diện cho các tòa nhà và văn phòng thương mại, khu chung cư, gồm:

  • Hệ thống mạng cáp cấu trúc cho thoại, dữ liệu
  • Hệ thống truyền hình vệ tinh (MATV)
  • Hệ thống âm thanh công cộng (Public Address – PA)
  • Hệ thống an ninh giám sát (CCTV)
  • Hệ thống intercom giữa các căn hộ
  • Sản phẩm mạng dữ liệu và trung tâm dữ liệu (LAN & data center)
  • Các hệ thống truyền thông liên lạc