Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
– Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
– Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc
– Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin:
– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho vấn đề hỗ trợ bảo hành và nâng cấp sản phẩm cho khách hàng khi sử dụng sản phầm tại CameraNinhBinh.Com.vn
– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

3- Thời gian lưu trữ thông tin:
CameraNinhBinh.Com.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
–  Công Ty TNHH Thiết bị An Ninh và  công nghệ Ngọc Minh Anh
–  132 Lương Văn Thăng, TP – Ninh Bình
–  Điện thoại: 098 669 3535 – 0916 97 3553

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng đăng nhập qua website www.CameraNinhBinh.Com.vn để chỉnh sửa

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
CameraNinhBinh.Com.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, CameraNinhBinh.Com.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. CameraNinhBinh.Com.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.